Eng / עבר
Eng / עבר
תחומי ההתמחות שלנו
שירותי ייעוץ
מתן שירותי ייעוץ הנדסיים וליווי פרויקטים בנושא בדיקות סביבה

הידע האדיר שנצבר ב'עידן – הנדסת בדיקות סביבה' הפך את החברה לסמכות המקצועית המובילה בישראל בתחום בדיקות הסביבה בכלל ומערכות הרעדה בפרט.

במסגרת סל השירותים שהחברה מציעה היא מספקת ייעוץ או ליווי עומק במתווים הבאים:
  • ליווי במהלך הקמת פרויקטים.
  • ליווי הקמת מעבדה לניסויי בדיקות סביבה.
  • אפיון והתאמת מערכות וציוד לבדיקות תנאי סביבה בהתאם לצרכי הלקוח.