Eng / עבר
Eng / עבר
מערכות הרעדה מרובות מרעדים
אנו גאים להציג למגוון לקוחותינו את מערכות ההרעדה רבות ציריים מהמתקדמות בעולם מסדרת Multi-Axis/Multi-DOF כגון מרעדים תלת ודו ציריים, אשר מבצעות הרעדות יותר מציאותיות מאשר בהרעדה עם מרעד חד צירי המסורתי.

מערכות הרעדה תלת ציריים לניסויי הרעדה ובהתאמה אישית
מחקרים רבים וניסויים דינמיים הוכיחו שביצוע הרעדה עם מרעדים תלת ציריים מפחיתים משמעותית את העמסת היתר (מכנית) על המוצרים הנבדקים בבדיקות הרעדה מורכבות ועוצמתיות.
בנוסף, ולא פחות חשוב, אפקט ההרעדה עם מרעד רב צירי אמיתי יותר, אמין יותר, ומפחית את משך החשיפה להרעדה בצורה משמעותית לעומת מרעד חד צירי אשר יש צורך בהרעדה ב-3 צירים, לדוגמה, אם יש צורך בהרעדת ראנדום ב-3 צירים, ובכל ציר למשך שעה, דהיינו, נאלץ להרעיד את המוצר למשך 3 שעות הרעדה, לעומת זאת, במע' הרעדה תלת צירית נקבל את אותה חשיפה בשליש מהזמן ובכך לא נבצע Over Testing למוצר הנבדק.

מאפיינים
  • תכן מותאם אישית של ריבוי מרעדים, שניים / ארבעה / מסונכרנים דחוף-משוך.
  • תכן מותאם אישית של ריבוי -צירים, דו צירי / תלת -צירי מסונכרנים.
  • אופציה של נתיב תנועה אמין ומסבים הידראוליים אורתוגונליים לביטול הצמדה.
  • אופציה לתכן ללא רצפה ססמית.
  • בקר רעידות MIMO מתקדם עם זיהוי מערכת מדויק ומטריצת בקרה אדפטיבית.
  • טווח תדר בהרעדת סינוס עד 1000Hz.
  • טווח תדר הרעדת ראנדום עד 2000Hz.
  • מקסימום 16 יציאות הזנה.