Eng / עבר
Eng / עבר
מערכת בקרת מרעד/רעידות ומדידה רבת ערוצים מסדרת Premax
Premax מציגה למשתמשים את היכולת החדשנית לבקרה ומדידת רעידות רבת ערוצים. היא בנויה ממודולים שונים של איסוף נתונים, טכנולוגיית מרובת DSP על גבי לוח אחד וממשק Ethernet בערוץ PXI, ומייצרת בכך פלטפורמה מעולה לבקרת מרעד, מדידה, ניתוח רעידות ורעש. כמו כן Premax מתאימה את הבקר המובנה במחשב המארח למערכת ההפעלה בזמן אמת, ולוקחת אחריות על ניהול יעיל ושידור הנתונים. Premax היא מעולה במיוחד בטיפול במספר גבוה של ערוצים הנדרשים בבדיקות ומדידות, כגון כלי רכב, רקטות, טילים, ומטוסים.


פלטפורמה אחת המאפשרת להשיג בקרה ומדידת רעידות
 • חיבור כמה מרעדים מסונכרנים בו זמנית / מרעדים רבי צירים (MIMO).
 • בקרת הרעדה למרעדים.
 • איסוף נתונים והקלטתם.
 • מדידת רעידות ורעש.
 • ניתוח מודאלי מבני.

מודולי איסוף נתונים רבים ומגוונים
 • רעידות.
 • רעש.
 • סל"ד.
 • טמפרטורה .
 • לחות.
 • לחץ.
 • בעתיד עם מדידי מתיחה, GPS וערוץ Can Bus .

מפרט
 • ארכיטקטורה מודולרית מבוססת על ערוץ PXI.
 • קישוריות 1000M LAN.
 • מערכת הפעלה זמן אמת ONX/OS.
 • 24 ביט, ADC / DAC תחום דינמי 120dB.
 • מספר רב של ערוצים, כל הערוצים מסונכרנים.
 • עד 64 ערוצי כניסה או 16 דחיפה /יציאה במארז יחיד.
 • כניסות מסונכרנות DSP עם 32 סיביות ונקודה צפה על הלוח – עיבוד בזמן אמת.
 • בקר עיבוד וממשק משובץ לזמן אמת עם מערכת הפעלה QNX.


היתרונות והאפליקציות הנפוצות ביותר עם Premax:
יותר ערוצים – כדאיות כלכלית גבוהה יותר

ל-Premax יש יתרונות משמעותיים במערכות מרובות ערוצים לבדיקה ומדידה. המשתמשים צריכים להזמין רק את ערוצי הכניסה הנוספים במארז הקיים, ויחס העלות / תועלת הוא מספק ביותר.

בקרת הרעדה למרעדים

מותאם לכל סוגי ומיני מערכות ההרעדה, מרעדים אלקטרודינמיים, מרעדים סרוו הידראוליים, מפעילים אלקטרו מגנטיים למיניהם.

מדידות ואנליזות להרעדות ורעש

FFT בזמן אמת, ניתוח במצב Overall (זמן כפונקציה של עוצמה), ערכים אופייניים , 1/N Octave, RPM ,ניתוח אנלייזר במצב הקלטה ועוד אפשרויות.

איסוף נתונים והקלטה

עם קצב דגימה מסונכרן 96 קילו-הרץ ברוחב פס של DC-37.5 קילו-הרץ, ויכולת השמעה וסקירה לא מקוונת

בדיקה מודאלית מבנית

עד 16 יציאות ומחוללי אותות, חלונות לתצוגת אותות כניסה בהתאם בערוץ כפונקציה של מוצא/קלט בהתאם להגדרת המשתמש.

יישומים רבי עוצמה נוספים

בקרי הההרעדה של הדור הבא זמינים כעת ב ECON עבור מערכות בקנה מידה עצום.
MISO (ריבוי כניסות, יציאה יחידה), MIMO (ריבוי כניסות, ריבוי יציאות), MEMA (ריבוי מפעילים, ציר יחיד) ו-MEMA (ריבוי מפעילים, ריבוי צירים) ליישומי בקרה. הוא משלב את מבנה ערוץ PXI ואת טכנולוגיית DSP במוד צף כדי לבצע בקרה וניתוח רב עוצמה ומדויק, בדיוק כמו סדרה של בקרי הרעדה עם ביצועים גבוהים ומסונכרנים שעובדים יחד מבלי שאף אחד יפגע בביצועים של השני.

לדוגמא:
מערכת בקרת הרעדה למערכות מרובות מרעדים/מרובות צירי הרעדה – MIMO
 • 2 או 4 מוטות הרעדה הידראוליים, ב-3 צירים שונים.
 • MIMO להרעדת ראנדום
 • MIMO להרעדת סינוס
 • MIMO להרעדת סינוס
 • MIMO להקלטות והרעדות תלויות זמן
 • MIMO להדמיית ניסויי דרך תלויות זמן