Eng / עבר
Eng / עבר
תחומי ההתמחות שלנו
תאי אקלים
ייצור, שדרוג, התקנה ותחזוקה לכל סוגי התאים האקלימיים

אחד הכלים הכי יעילים של הנדסת בדיקות סביבות לבחון השפעה של תנאים כמו טמפרטורה, קרינה או לחות על מוצרים באופן מדויק ומבודד הוא 'תא אקלים'. קיימים כמה סוגים של תאים אקלימיים ותאים ייעודיים אחרים לניסויי בדיקות סביבה.

'עידן –הנדסת בדיקות סביבה' מעמידה עבור לקוחותיה מגוון שירותים הנוגעים לאחזקה והתפעול השוטף של תאים אלו:

  • ייצור מיוחד של תאים תקניים לניסויי קרינת שמש – בהתאם לכל סוגי התקנים.
  • ייצור מיוחד של תאים תקניים לניסוי טפטוף וגשם – בהתאם לכל סוגי התקנים.
  • שדרוג ותחזוקה לכל סוגי התאים האקלימיים המיועדים לניסויי בדיקות סביבה, לרבות תאים לבדיקת הלם טרמי.
  • שדרוג, ותיקון כל סוגי תאים לניסויי ערפל מלח, כולל אספקת דיזות וחלפים אחרים.
  • שדרוג או החלפה של מערכות בקרה לתאים קיימים.
  • אספקת חלקי חילוף.
  • כיול כל סוגי מערך המכשור והבקרה בתאי אקלים.