Eng / עבר
Eng / עבר
תחומי ההתמחות שלנו
מערכות ומבדקים אוטומטיים
תכנון, ייצור, בנייה ושדרוג של מבדקים אוטומטיים ומערכות מבוקרות PLC

'עידן – הנדסת בדיקות סביבה' מתמחה באספקה ותחזוקה של מבדקים אוטומטיים ומערכות אלקטרו-מכניות מבוקרות PLC.

בין היתר, היא מספקת את השירותים הבאים:
  • תכנון, ייצור ובניית מבדקים אוטומטיים מכל הסוגים (כולל הידראוליים) בהתאם לצרכי הלקוח.
  • תיקון ושדרוג מערכות ומבדקים קיימים.
  • מחשוב מבדקים ותאי הרצה שונים ומכל הסוגים.
  • מערכות לאיסוף ורישום נתוני תהליכים.