Eng / עבר
Eng / עבר
מכונות לניסוי הלם וריסוק
מכונות ההלם והריסוק של חב' Econ מיועדות ומתוכננות לבצע את כל סוגי הניסויים בקטגוריית "הלם מכני וריסוק" בהתאם לכל התקנים המחמירים: GB/T2423.5, GJB150, GJB360, IEC68-2-27202F, MIL-STD-81OF, IEC68-2-29.

המכונות מתוכננות לטווח גדול של מוצרים נבדקים, החל מ-2 kg ועד 1 טון.

ESM-52XXX מכונת הלם / ECM-52XXX מכונת ריסוק
מכונת ההלם האנכי מסדרת ESM-52XXX מיועדת לשימוש עבור כל סוגי המוצרים לצורך בדיקת הלם, והיא יכולה לבדוק את התפקוד ואת השלמות המבנית בתנאי סביבה של הלם כדי לעמוד בדרישות תקן הבדיקה הרלוונטי של בדיקת ההלם.

מכונת הריסוק מסדרת ECM-52XXX מיועדת לשימוש עבור כל סוגי מוצרים לצורך בדיקת ריסוק, והיא יכולה לבדוק את התפקוד ואת השלמות המבנית בזמן פעולה והובלה עם התנגשויות מכניות חוזרות על מנת לעמוד בדרישות תקן הבדיקה הרלוונטי.

מאפיינים
  • מנגנון בלימה מובנה, ללא הלם משני, עומד בריסון בידוד ההלם
  • כיוון אינסופי של נוקשות הבלם
  • בקרה דיגיטלית על גובה הלם
  • בקרת המדידה על ידי המחשב, הפקה אוטומטית של דוח הבדיקה
  • ללא צורך ברצפה ססמית/תשתיות מיוחדות
  • הגדרה מראש של פרמטרי ההלם, הרצת ניסוי אוטומטית לפי תכנות
  • זיכרון של אזורי דיוק שונים, בחירה חופשית
  • מחולל של חצי גל סינוס, גל טרפזי וגל שן משור
  • מאפייני הפעלה אמינים, תחזוקה קלה, בקרה והתאמה קלה של שולחן ההלם כדי למנוע מכה משנית