Eng / עבר
Eng / עבר
תחומי ההתמחות שלנו
הדרכה מקצועית בתפעול מרעדים
כחלק מהשירות מספקת החברה הדרכה תאורטית ומעשית בהפעלת מרעדים

הסיבות הכי נפוצות לתקלות במערכות הרעדה קשורות לתפעול לא נכון של המערכות. לאור הממצא הזה 'עידן – הנדסת בדיקות סביבה' החליטה להכניס לסל השירותים שהיא מספקת ללקוחות הדרכה מקצועית בתפעול ועבודה עם מערכות הרעדה.

ההדרכה מתבססת על הקניית ידע תאורטי ומעשי באתר הלקוח באמצעות ציוד ההרעדה שברשותו. מטרת ההדרכה להקנות למפעילי המערכת את הכלים המקצועיים לביצוע ניסויי הרעדה באופן מדויק, נכון ויעיל, שלא פוגע במוצר הנבדק ולא פוגע במערכת ההרעדה.

מדובר בהדרכה יסודית בת 4 ימים במהלכם נעביר למפעילים המתלמדים סקירה מקיפה הנוגעת בכל הנושאים, כדי שבהמשך יוכלו המפעילים לבצע ניסויי הרעדה נטולי טעויות. מבנה הקורס בנוי כך שגם אדם שלא הפעיל מרעד מימיו יוכל בסיום ההדרכה להבין את תורת ההרעדה, להכיר על בוריה את המערכת עמה הוא יעבוד, להכיר אביזרים נלווים (כמו, למשל, 'מרחיבי ראש'), להכיר את עקרונות העיגון הנכונים למרעד, להבין את המשתנים והמרכיבים השונים בתוכנה ולדעת איך כותבים תכנית ניסוי, וכמובן להוציא את הניסוי לפועל באופן מושלם.