Eng / עבר
Eng / עבר
תחומי ההתמחות שלנו
אפיון, שיווק ותחזוקת תאי Halt & Hass מחב' Qualmark
אפיון, שיווק, כיול, תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר לתאי Halt & Hass

עבור חברות מובילות כמו אלתא, אלישרא וחרמון מעבדות, שמערך הפיתוח והניסויים שלהם כולל גם עבודה עם תאי Halt & Hass, 'עידן-הנדסת בדיקות סביבה' מעניקה מענה מקצועי מלא ומושלם גם בגזרה הזו.

כחלק מהשירותים לתאי Halt & Hass החברה מספקת מערך הכולל:
 • אפיון ושיווק תאי Halt & Hass של חב' Qualmark הידועה, בהתאם לצרכי הלקוח, כולל ליווי בבדיקות הקבלה אצל היצרן, התקנה והדרכה מקצועית.
 • תכנון והקמה של מערכות התראה חכמות למניעת פריצת חנקן נוזלי כתוצאה מבלאי ברזים גבוה או לחץ יתר בקו אספקת החנקן.
 • תחזוקה מונעת (שנתית) הכוללת סקירת כל מערכות התא, בדיקת ביצועים, פירוק פלטת ההרעדה, ליטוש מיקרוני לפטישים.
 • כיול מלא לכל מערך המכשור, לרבות כל מכלולי מערך הרעידות והטמפרטורה (כולל מדידי תאוצה).
 • שיפוץ או החלפה של מערך בקרת הרעדה.
 • שיפוץ או החלפה של ברזי פיקוד וניתוק לחנקן נוזלי.
 • תיקון או החלפת גופי חימום בהספק גבוה.
 • שדרוג או החלפת מערכת בקרה לתאים.
 • תיקון או החלפה של בקרי PLC לתאים.
 • אספקת כל חלקי החילוף והציוד הנלווה.
 • החלפת כריות אוויר (בתאים בהם קיימות כריות אוויר).
התמחות לתאי:
 • Qual Mark