Eng / עבר
Eng / עבר
תחומי ההתמחות שלנו
תחזוקה שוטפת
שיפוץ ותיקון כל סוגי המרעדים אחזקה מונעת ואחזקת שבר

'עידן – הנדסת בדיקות סביבה' היא החברה היחידה בישראל שמספקת שירותי אחזקה שוטפים לכל סוגי מערכות ההרעדה – הן מערכות מקוררות אוויר והן מערכות מקוררות מים. כחלק מתפיסת העולם של החברה שירותי האחזקה נותנים דגש מיוחד לאחזקה מונעת ואחזקת שבר.

בתחום מערכות ההרעדה, ביצוע תחזוקה שנתית – בהתאם להנחיות היצרנים – נחשב לגורם קריטי לפעילות תקינה של המרעד.

לפי הנחיות היצרנים, וניסיון אישי, תחזוקה נכונה עשויה להפחית 85% מהתקלות לאורך כל שנות עבודה של המרעד.

סל השירותים של החברה בתחום התחזוקה כולל:
 • טיפולים שנתיים של תחזוקה מונעת לכל סוגי מערכות ההרעדה (כולל מרעדים, מגברים ושולחנות החלקה).
 • תיקון כל סוגי התקלות במערכות הרעדה כולל פירוק ושיפוץ סלילי שדה ופירוק ראשי מרעדים והעברה לשיפוץ באנגליה.
 • טיפול במערכות קירור במרעדים מקוררי מים.
 • תיקון והשמשה של כל סוגי המגברים כולל מגברי U.D מקוררי מים.
המערכות בהן החברה מתמחה:
 • LDS
 • Unholtz-Dickie
 • Ling Electronics
 • Econ
 • ETS Solutions
 • Tira
 • Thermotron
 • Dong Ling